Bezpečnostní upozornění

Každý spotřebitel by měl dodržovat bezpečnostní doporučení uvedené v přiložených pokynech a zde na webové stránce. Vždy pozorně čtěte tyto bezpečnostní pokyny a řádně je dodržujte. 
 Povinné bezpečnostní informace
 
Hořící svíčku nikdy nenechávejte bez dozoru.

Hořící svíčku umístěte mimo dosah dětí a domácích mazlíčků.

Mezi hořícími svíčkami vždy ponechte vzdálenost odpovídající nejméně pětinásobku průměru svíčky.

Hořící svíčku nenechávejte na, nebo v blízkosti předmětů,které se mohou snadno vznítit.

Volitelné bezpečnostní informace

Neumísťujte svíčky do průvanu.

Neumísťujte svíčky blízko zdroje tepla.

Umísťujte svíčky ve vzpřímené poloze

Před každým zapálením upravte knot na délku asi 0,5-1 cm. V případě, že Vám svíčka kouří, zkraťte opět knot.

Plamen vždy uhaste. Nesfoukávejte ho.

Vždy používejte svícen.

V roztaveném vosku nenechávejte zápalky, ani jiné úlomky.Mohlo by tak dojít k rozšíření ohně.

Nepohybujte svíčkou během hoření

Nehaste tekutinami.

Svíčky ani jejich části nekonzumujte.